Симфония на Сътворението

Преди близо 150 години еволюционната теория е приета от западния свят. Това не било нова идея. Тя е спомената в религиозни и политически документи на древния Вавилон, а по-късно  - в светските творби на древна Гърция. Еразъм Дарвин предлага идеята за естествения подбор като еволюционен механизъм. Неговият внук Чарлс предлага тази концепция на светската академична общност, която охотно приема не-теистично учение. Това учение премахва необходимостта от Създател в природния свят, както и нуждата от отговорност в духовния свят. Текстът на тази документална поредица посочва, че еволюцията не действа нито на теория, нито в лабораторните изследвания. Доказателствата са в полза на специалното Сътворение.
В тази поредица от лекции е развит цялостен модел на Сътворението, като са цитирани голям брой научни трудове.
Подгответе се да разширите вашия кръгозор и академично да затвърдите вашата вяра. Говорителят Карл Боу ще ви води през едно вълнуващо пътешествие, от микроскопичното до галактическото. Открийте симфонията на Сътворението!


Симфония на Сътворението - 6 части
Водещ на поредицата д-р Карл Боу

(директор на музея за креационизъм в Глен Роуз, 
ръководител на международни експедиции, изследвали живота на динозаврите.)

Част 1Част 2Част 3Част 4
Част 5Част 6


Няма коментари:

Публикуване на коментар