Видео

Документални филми с доказателства за Сътворението


Дилемата на Дарвин - 1:13:56От жаба до принц - 27:32Разкриване тайната на живота - 1:07:03
Привилегированата планета - 1:00:04
Изследване на еволюцията - 32:58
Историята на живота - 55:56
Младата възраст на Земята - 1:16:35

Няма коментари:

Публикуване на коментар